Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

2023-08-11   จำนวนการดู 48 ครั้ง

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ เพื่อมอบนโยบายและแจ้งข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาให้ที่ประชุมได้รับทราบเพื่อเป็นแนวปฏิบัติ ร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

 

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ เพื่อมอบนโยบายและแจ้งข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาให้ที่ประชุมได้รับทราบเพื่อเป็นแนวปฏิบัติ ร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ เพื่อมอบนโยบายการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแนวทางการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมแจ้งข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาเพื่อเป็นแนวปฏิบัติ เพื่อสร้างความเข้าใจและร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมนี้ นางสาวพรทิพย์ ทวีวัฒน์โสภา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๓ (ช่วยราชการ) ได้รายงานผลการอ่านและการเขียนภาษาไทย ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ให้ที่ประชุมทราบ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมี นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุม


นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานเป็นเกียรติประวัติและเป็นแบบอย่างที่ดี การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖ คือโรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ อำเภอชำนิ และโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนที่ได้ดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาสภานักเรียน ให้เกิดผลชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมและดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วน “สพฐ. QUICK POLICY” ข้อ ๓ การศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตย เน้นการดำเนินงานร่วมกับสภานักเรียน โดยมีกรอบแนวคิดให้นักเรียนได้เรียนรู้ และเข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 43
เมื่อวาน 670
เดือนนี้ 10,705
เดือนก่อนหน้า 10,812
ปีนี้ 105,008
ปีก่อนหน้า 127,443
ยอดเข้าชมทั้งหมด 298,874