Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

การจัดสรรงบประมาณจัดค่ายทักษะชีวิต รวมพลังเด็กและเยาวชน

2023-08-15   จำนวนการดู 55 ครั้ง

 

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานประชุมการจัดสรรงบประมาณการจัดค่ายทักษะชีวิต รวมพลังเด็กและเยาวชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

 

เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมจัดสรรงบประมาณการจัดค่ายทักษะชีวิต รวมพลังเด็กและเยาวชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้ดำเนินกิจกรรมตาม “คู่มือรู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด BE SMART ON TO DRUGS” และคำนึงถึงความปลอดภัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพื่อให้นักเรียนเกิดความปลอดภัยในการเข้าร่วมโครงการและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จัดสรรงบประมาณการจัดค่ายทักษะชีวิต รวมพลังเด็กและเยาวชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน ทั้งนี้เพื่อให้สถานศึกษาได้จัดอบรมให้แก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งสร้างศักยภาพการเป็นผู้นำในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเฝ้าระวัง เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้รู้เท่าทันสื่อภัยคุกคามทุกรูปแบบ ตลอดจนทักษะในการดำรงชีวิต

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 29
เมื่อวาน 670
เดือนนี้ 10,705
เดือนก่อนหน้า 10,812
ปีนี้ 105,008
ปีก่อนหน้า 127,443
ยอดเข้าชมทั้งหมด 298,860