Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

ประชุมคณะกรรมการเตรียมจัดงานวิชาการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับภาค

2023-08-17   จำนวนการดู 298 ครั้ง

 

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการจัดงานวิชาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขื้นพื้นฐาน ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

 

เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการจัดงานวิชาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขื้นพื้นฐาน ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ กันยายน ๒๕๖๖ ณ โรงแรมอัลวาเรซ (เทพนคร) อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ผลงานวิชาการของสถานศึกษาต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และผลงานดีเด่นด้าน Coding ของผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และครู โดยมี นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสาวพรทิพย์ ทวีวัฒน์โสภา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๓ (ช่วยราชการ) และประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๒๑ กลุ่มโรงเรียน ร่วมประชุมฯ

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 307
เมื่อวาน 298
เดือนนี้ 8,060
เดือนก่อนหน้า 11,891
ปีนี้ 84,829
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 421,237