Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

2023-09-07   จำนวนการดู 338 ครั้ง

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายโพชัน ขุนาพรม นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสาวพรทิพย์ ทวีวัฒน์โสภา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๓ (ช่วยราชการ) ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ณ จังหวัดสมุทรสาคร

 

เมื่อวันที่ ๔-๗ กันยายน ๒๕๖๖ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายโพชัน ขุนาพรม นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสาวพรทิพย์ ทวีวัฒน์โสภา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๓ (ช่วยราชการ) ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ โดยการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาสู่อาชีพให้แก่นักเรียน ณ โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร และศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น องค์ความรู้ ประสบการณ์ในการทำงาน เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกภาพ ทั้งด้านความประพฤติ การปฏิบัติต่อวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ และสรุปผลการศึกษาดูงาน


โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักและมองเห็นความสำคัญถึงความรู้ ความสามารถ ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ที่เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาให้ก้าวหน้า ด้วยความทุ่มเทเสียสละ ความอุตสาหะ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อคุณภาพผู้เรียน มาอย่างต่อเนื่อง จากความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ขึ้น เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน และเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกภาพ ทั้งในด้านความประพฤติและด้านการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 187
เมื่อวาน 247
เดือนนี้ 5,692
เดือนก่อนหน้า 12,444
ปีนี้ 70,570
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 406,858