Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

ผอ. สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับการประเมิน PA

2023-09-14   จำนวนการดู 43 ครั้ง

 

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บรีรัมย์ เขต ๑ รับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA : Performance Agreement) ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีบุคลากรในสังกัดร่วมให้กำลังใจ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

 

เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA : Performance Agreement) ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อคณะกรรมการกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๓ ประกอบด้วย นางสาวลิลิน ทรงผาสุก นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. นางสาวปัทมา เทียนเนียม นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ กลุ่มตรวจสอบภายใน สพฐ. นายคำปุ่น บุญเชิญ ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ และนางสาวสุวิมล อิ่มศรี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สพฐ. โดยมี นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสาวพรทิพย์ ทวีวัฒน์โสภา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๓ (ช่วยราชการ) ประธานกลุ่มโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม คณะศึกษานิเทศก์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้กำลังใจ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 155
เมื่อวาน 354
เดือนนี้ 8,996
เดือนก่อนหน้า 10,812
ปีนี้ 103,299
ปีก่อนหน้า 127,443
ยอดเข้าชมทั้งหมด 297,277