Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

งานวิชาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2023-09-18   จำนวนการดู 306 ครั้ง

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสาวพรทิพย์ ทวีวัฒน์โสภา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๓ (ช่วยราชการ) และบุคลากรในสังกัด ร่วมกันจัดงานวิชาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ กันยายน ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนอัลวาเรซ (เทพนคร) อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

 

เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๖ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานวิชาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมอัลวาเรซ (เทพนคร) อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นการจัดแสดงองค์ความรู้ เผยแพร่ต้นแบบสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน แสดงผลงานดีเด่นด้าน Coding ตลอดจนเป็นการยกย่องเชิงชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้กับสถานศึกษาต้นแบบ ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และครูผู้สอนที่มีผลงานดีเด่น เป็นแบบอย่างสู่สาธารณะ โดยมี นายจำเริญ แหวนเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวต้อนรับผู้ที่ร่วมงาน ประธานในพิธี ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เป็นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการคิด การได้รับการปรึกษา ชี้แนะ การนำความรู้ไปใช้ การถอดบทเรียน การสะท้อนคิด รวมทั้งมีปฏิสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น เกิดแรงบันดาลใจ เกิดทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตนเอง ส่วนการจัดการเรียนรู้ Coding นั้น มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกประบวนการคิดทุกเรื่องอย่างเป็นเหตุเป็นผล ซึ่งจะส่งผลให้เกิดทักษะการแก้ปัญหาและการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล


ผลงานดีเด่นต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Coding “Coding Achievement Awards” ที่ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านการจัดการเรียนรู้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราชการ ๒๕๕๑ โดยการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และตามหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ Coding จำนวน ๖๐ ผลงาน ดังนี้ ผู้บริหารดีเด่นด้าน Coding จำนวน ๑๐ คน ศึกษานิเทศก์ จำนวน ๑๐ คน ครูดีเด่นด้าน Unplugged Coding ระดับประถมศึกษา จำนวน ๑๐ คน ครูดีเด่นด้าน Unplugged Coding ระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๑๐ คน ผลงานครูดีเด่นด้าน plugged Coding ระดับประถมศึกษา จำนวนต ๑๐ คน และผลงานครูดีเด่นด้าน plugged Coding ระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๑๐ คน

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 206
เมื่อวาน 298
เดือนนี้ 8,060
เดือนก่อนหน้า 11,891
ปีนี้ 84,829
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 421,136